Riziko ne anlami?

Riziko ne anlamı?

Riziko, tazmin borcunu oluşturabilecek herhangi bir olayın meydana gelmesi durumudur. Sözcük anlamı itibari ile zarar verme potansiyeli olan kişilere veya nesnelere riziko adı verilmektedir.

Hukukta riziko ne demek?

Sigorta hukukunun temel kavramlarından biri olan riziko, tazmin borcu yaratabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumudur. Terimsel manada ise “zarar verme kapasitesi olan kişi ya da nesne” olarak açıklanan muhtemel tehlikedir.

Rizikonun özellikleri nelerdir?

Riziko, iki tarafın iradesi dışında gerçekleşebilecek tehlikeleri kapsar. Konu hakkında sigortalı kişinin rizikosunun ortaya çıkmasında herhangi bir ihmal ya da etkisi yok ise sorun yaşanmaz. Bu tür durumların aksi tespit edildiği zaman sigorta şirketi mevzu bahis bedeli ödememe hakkına da sahiptir.

Reasürans kavramı nedir?

Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına alması. Reasürans işinde uzmanlaşan şirketlere ve bu şirketlerde çalışan reasürans konusunda uzman kişilere reasürör denir.

Hasarın sözlük anlamı nedir?

“Haşarı” kelimesinin anlamı : Yaramaz, ele avuca sığmayan, çok hareketli anlamına gelmektedir.

Rizikonun ağırlaşması nedir?

Rizikonun ağırlaşması bir hukukî olay niteliğinde olup, prim ile riziko arasındaki dengenin sigortacı aleyhine bozulmasını ifade etmektedir. Ağırlaşma, bir kişinin maddî fiili sonucunda ortaya çıkabileceği gibi; herhangi bir kişinin davranışı olmaksızın da ortaya çıkabilmektedir.

KLOZ ne anlama gelir?

Kloz, Fransızca “clause” kelimesinin Türkçeleşerek kloz halini alması ile ortaya çıkmış hukuki terimdir. Sözleşmeler açısından bakıldığında şart, koşul anlamına gelen kloz, sigorta poliçelerinde özel şartları bildiren ek maddeler anlamına gelir.

Sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?

Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir.

Rizikonun varlığı prensibi nedir?

Bu bakımdan rizikonun varlığı ilkesi, sigortanın ilkelerinden bir diğeridir. G Ortada gerçekleşesi olası (rastlantısal) olan, sigortacılar tarafından bilinen gerçek bir rizikonun olması gerekmektedir. Ortada olası ve gerçek bir riziko yoksa teminat verilecek bir durum da söz konusu değildir.

Reasürans nedir örnek?

Bir sigortalının her bir rizikosu üzerinden reasürans şirketine daha önceden anlaşılan ve sabitlenmiş bir yüzde oranında devir yapılmasına imkân veren bölüşmeli reasürans anlaşmasıdır. Örnek vermek gerekirse; yüzde 20 oranına yüzde 80 oranı gibi bir oranla bir rizikonun dağıtılması işlemidir.

Reasürans nedir nasıl yapılır?

Reasürans Nasıl İşler?

  1. Sigorta şirketleri risklerinin bir kısmını reasürans şirketlerine devreder.
  2. Sigorta şirketi reasürans şirketine devrettiği risk özelinde, belirlenen miktarda prim öder.
  3. Riskin gerçekleştiği durumlarda, hasar tazmini reasürans şirketi tarafından karşılanarak sigorta şirketine ödeme yapılır.

Artçı şok ne demek sözlük anlamı?

Artçı şokların anlamı nedir? Asıl depremden sonra meydana gelen şiddet ve büyüklük bakımından daha küçük olan deprem.